“Asszonynép és férfinép,
ifjak, vének s a többi
apraja-nagyja, figyelem!”

Szójatok a sógornak meg a kománok, itt az ideje a Lakománok!

Asszonyok, emberek, ifjak és vének, tanyasiak és világi népek!

Közhírré tétetik, hogy a Nemeshodosi Nagy Lakoma, augusztus tizenegyedikén tartatik.

Ez a nap az evés, ivás és a boldog mulatozás ideje, aki a hasát szereti, annak itt a helye.

Meghívattatik szerte e honban mindenki, sőt azon túl is, nem számít honnan gyött, hogy beszíll, azon nem múlik.

A lényeg csak annyi, hogy bírja hassal, amit elé rakunk egye meg szípen, lassan.

Rogyásig telt asztalok, csordúttig teli kotlák, hüss boros kancsók és minden földi jóság.

Főzünk reggelit, vacsorát és ebídet, egész nap kínyeztessük a vendíget.

Ne tervezzen semmi mást erre a napra, még az is megeshet, hogy kicsit fölöntünk a garatra.

Írja föl mindenki a kalendáriumába, augusztusban gyűjön el a Lakomára.

Nefeledd hát, még egyszer, Nemeshódosi Nagy Lakoma csak egyszer van egy évben!